top of page

Privacy verklaring (AVG)

De Kempenaerstudio verhuurt werkruimtes aan creatieve ondernemers. Wij verhuren vooral aan vaste huurders voor langere tijd, maar er is ook een repetitieruimte beschikbaar voor een korte periode.

Ten behoeve van deze activiteiten maken wij gebruik van persoonsgegevens die De Kempenaerstudio zelf beheert. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere organisaties en er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG).

Persoonsgegevens die wij verzamelen zijn:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens huurlocatie

 • Privé adresgegevens (i.v.m. verstrekken sleutels)

 • Telefoonnummer huurlocatie

 • Privételefoonnummer (i.v.m. verstrekken sleutels)

 • E-mailadres kantoorlocatie

 • Privé e-mailadres (i.v.m. verstrekken sleutels)

 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en tijdens telefonisch contact

 

We verwerken persoonsgegevens met het volgende doel en op basis van de volgende grondslag:

 • Het registreren van huurders/sleutelhouders

 • Onderlinge communicatie tussen het beheer en huurders/sleutelhouders

 • Bewaken van de algemene veiligheid

 • Interne rapportage

 • Nakomen van wettelijke verplichtingen

 • Het voeren van de (huur)administratie

 • Aanbieden van andere diensten die voor de huurder/sleutelhouder interessant kunnen zijn

Website van De Kempenaerstudio

Op de website van De Kempenaerstudio worden algemene gegevens bijgehouden, zoals het logo en een link naar de eigen website van de huurders. Hiervoor geven de huurders vooraf toestemming. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten en de samenwerking onderling en met andere potentiële huurders te bevorderen.

Websites van derden
De site van De Kempenaerstudio bevat een aantal links naar andere websites. De Kempenaerstudio kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring op de site die je bezoekt.

Hoe lang bewaren we de gegevens
Stichting De Kempenaerstudio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor we jouw gegevens verzamelen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting De Kempenaerstudio verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met die derde of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe we jouw persoonsgegevens beveiligen
De Kempenaerstudio neemt passende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid en nauwkeurigheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Mocht er ondanks deze maatregelen sprake zijn van een datalek, dan zal De Kempenaerstudio dit melden bij de betreffende huurder/sleutelhouder en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke rechten je hebt
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de volgende rechten van toepassing op personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Recht van toegang – het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te verzoeken tot de persoonsgegevens die we van je verwerken

 • Recht op rectificatie – het recht ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te wijzigen of bij te werken indien deze onjuist of onvolledig zijn

 • Recht op verwijdering – het recht ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen

 • Recht op beperking – het recht ons te verzoeken tijdelijk of permanent te stoppen met de verwerking van jouw persoonsgegevens of een deel daarvan

 • Recht op bezwaar – het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden

 

Daarnaast kan de huurder/sleutelhouder De Kempenaerstudio verzoeken gegevens aan een andere partij over te dragen. Sommige van deze rechten kunnen alleen in bepaalde gevallen worden uitgeoefend. Als De Kempenaerstudio niet in staat is om een verzoek op te volgen, zal De Kempenaerstudio de huurder/sleutelhouder daarover informeren.

 

Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze privacyverklaring kan contact worden opgenomen met de beheerder van De Kempenaerstudio via mail naar kempenaerstudio@gmail.com, of schriftelijk naar:

De Kempenaerstudio
Kempenaerstraat 11 B
1051 CJ Amsterdam


Direct contact opnemen via de telefoon kan ook: 020- 68 242 17 of 06 – 55 840 851.

bottom of page